maghor.cz Zcela otevřená radnice KNO

Zcela otevřená radnice KNO

 

22.6.2021
Dobrý den, rád bych se touto cestou zeptal na důvod omezení mého povolení k vjezdu na cyklostezku (ODPK-24027/2021/Slu Vyjímka č. 61) a to konkrétně omezení jen pro mou osobu. V žádosti jsem uvedl potřebu 2-3 týdně, protože tam vlastním pronajatou zahradu ke které vozím spousty věcí včetně barelů vody, motorovou sekačku trávy, kterou nemohu nechávat bez zabezpečení na zahradě.

Žádost na vjezd nepodávám jen já, ale omezení se dle všeho týká jen mé osoby (zjištěno od některých aktuálních majitelů povolení k vjezdu).

Ve vyjádření se objevila zmínka, že Městská policie Klášterec žádá změnu povolení na vjezd 1x týdně a to z důvodu bezpečnosti cyklistů. Pane Kocáb, jsem asi ten nejpomalejší uživatel povolení k vjezdu. Zastavuji, když vidím cyklistu proti sobě. Nerozumím tomu, proč jeden vlastník povolení má neomezené a druhý (moje povolení) je obohaceno tímto omezujícím dodatkem. Žádné problémy se mnou jako řidičem v této oblasti Městská policie nikdy neřešila ani k tomu neměla důvod. Jsem dost opatrný a zodpovědný řidič.

Prosím o vyjádření.
J.U.

Předmětná věta v povolení: Na základě požadavku vlastníka pozemní komunikace Města Klášterce nad Ohří se výjimka pro vjezd na cyklostezku v letním období povoluje pouze 1 x týdně z důvodu minimalizace rizika střetu s cyklistou.


24.6.2021
Dobrý den,
vzhledem k množícím se žádostem o povolení vjezdu na předmětnou cyklostezku vzešel od vedení města a městské policie požadavek na omezení provozu osobních vozidel v této lokalitě. V této souvislosti je třeba upozornit, že komunikace je cyklostezkou, na níž je ze zákona vjezd osobních automobilů zakázán. Na výjimku z tohoto zákazu není právní nárok a výjimka se zpravidla uděluje se souhlasem vlastníka komunikace pouze vlastníkům nemovitostí v okolí v případě, že nemají jiný přístup na své pozemky. Bohužel v okamžiku, kdy vlastník začíná pronajímat nemovitosti a přicházejí další a další žádosti, kdy přichází žádosti o výjimku pro víc vozidel od jednoho vlastníka (např. pro auta všech členů rodiny) atd., nastává situace, kdy se město sice snaží nájemcům vyjít vstříc, na druhou stranu nemůže jen tak přihlížet vzrůstající intenzitě automobilové dopravy na komunikaci, která k tomu není určena. Není to tedy o tom, že konkrétně Vy byste někoho ohrožoval, jako spíš o tom, eliminovat veškerý rostoucí automobilový provoz a zajistit tak bezpečnost oprávněných uživatelů cyklostezky. Nehledě k tomu, že cyklostezka není stavěna na větší dopravní zatížení a je obava z jejího poškození. Proto se město rozhodlo (prozatím jen) snižovat četnost dopravy, uvidíme, zda se toto opatření ukáže jako účinné. Stejně bude přistupováno k ostatním vlastníkům a nájemcům, možná jste první, ale určitě nejste poslední. Chápeme Vaše důvody, ale domníváme se, že četnost 1 x týdně v letním období je dostačují k tomu, aby bylo možné zabezpečit provoz a údržbu pronajaté zahrady. Děkujeme za pochopení, s pozdravem Libor Kocáb

Ing. L.K.
vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí

Poznámka: Pan L.K. se sice zmiňuje o „bezpečnosti cyklistů“, ale odůvodňuje to zvýšenými žádostmi, které ale s největší pravděpodobností nebyly nikterak výrazně navýšeny.


Popisek:
Černá linie je cesta kudy již rok jezdím k pozemku. V zelené trase potřebují povolení cca 2 lidé zde bydlící. V letošním roce jsme v této lokaci dva nájemníci zahrad zvýšily počet žádostí o dvě!
V červené trase s největší pravděpodobností nikdo nevyžaduje vjezd na cyklostezku. Přístup k pozemku mají ze shora od komunikace.
Fialová trasa je nejzajímavější. Zde vjíždí na cyklostezku vozy, které mají přístup z komunikace nahoře a nepotřebují vjezd na cyklostezku, ale pro změnu zde cyklostezka neobsahuje zákazové značky a tak vjezd je zde častý, bez nutného povolení a hlavně naprosto zbytečný
Předpoklad tedy je, že fialová část cyklostezky je stavěna na větší dopravní zatížení??


24.6.2021
Dobrý den pane K.,
předpokládám že množící se žádosti jsou o dvě více, než v předchozích dvou letech. Nikdo jiný tímto směrem nejezdí, jen původní majitelé domů (ti asi nezvýšili žádosti) a po té dvě nové žádosti (moje a kolegy ze zahrady, ani jeden nevlastníme více aut). Soused má pro jistotu vydané povolení bez jediného omezení a to začátkem tohoto roku.

Můžete mě případně vyvézt z mého omylu a dodat čísla letošních žádostí s porovnáním minulého a předminulého roku? Konkrétně povolení na část cyklostezky o které se nyní jedná? Směrem k mnou pronajaté zahradě se nejeví, že by se frekvence nějak zvýšila.

Z mého pohledu totiž jako město momentálně nevycházíte vstříc, naopak se to zdá jako snaha znepříjemnit situaci „všem“ POUZE v této části. Jinak by jste pravděpodobně nezmínil že vlastníci začínají pronajímat pozemky. Pro mne jiná cesta k pozemku nevede, ze shora přístup pro mne není možný. Dokonce jste mi ani nedovolili parkovat na točně u železničního mostu, abych nemusel vjíždět pokaždé.
Z jiné strany cyklostezky (vjezdy kolem čističky) dokonce není ani dopravní značení, které by jakéhokoliv řidiče omezovalo k vjezdu. Tito uživatelé Vám pravděpodobně taky nezvyšují četnost žádostí.

A opravdu nestačí četnost 1x týdně, k tomu prosím došlo město jak? Jaké byla prosím kritéria pro rozhodnutí, že 1x stačí?

Omlouvám se za uvedení emailové adresy pana Drozda v kopii této zprávy. Touto cestou velice prosím o přezkoumání této záležitosti, která se mi jeví jako zbytečná nepříjemnost města vůči občanům. Jsem slušným občanem tohoto města, který Vás i hodil do obálky. Děkuji za pochopení…


Poznámka: Teď přijde to otevření.

25.6.2021
Dobrý den,
přestože jsem uveden pouze v kopii zprávy, musím reagovat. Pokud si někdo pronajme pozemek bez příjezdu z komunikace a následně se domáhá po jiném cizím sousedním pozemku jezdit bez náhrady, tak to skutečně není běžné, spíše divné. Ing. K se při konzultaci pro možnost jízdy po naší cyklostezce přiklonil k možnosti vám vyhovět, já jsem naopak byl silně proti. Měl byste mu spíše poděkovat. Pokud byste mne navštívil před rozhodnutím si pozemek pronajmout, rozhodně bych vám to nedoporučil. Město jste vynechal a nyní se domáháte jízdy autem po cyklostezce, která není pro jízdu autem určena, pro mne skutečně nepochopitelné, samozřejmě ani nepředpokládám, že se byste se chtěl podílet na opravách této nové cyklostezky.

S pozdravem
Ing. ŠD
starosta

Poznámka: Pan Š.D. se vůbec nezmiňuje o „bezpečnosti cyklistů“, odůvodňuje zcela něco jiného. Pravděpodobně požaduje finanční poplatek za průjezd, ale nezmiňuje jeho výši. Omlouvám se, pokud jsem text pana D špatně pochopil.


25.6.2021
Pane D, pro mě je zase nepochopitelné, že si něco neověříte než mi napíšete, bohužel jsem to s městem řešil…

Po panu K jsem ještě téměř na začátku, kdy šlo od všeho couvnout požadoval možnost zaparkování na točně u žel. mostu, protože vyřízení žádosti vjezdu na cyklostezku trvá cca měsíc. Pochopil jsem, že zde tato možnost není z provozních důvodů.

K poznámce, že jsem město vynechal posílám jen odpověď paní H na mou otázku, kde mohu takové povolení vyřídit:

Ahoj Pepo,
tak to musíš na Městský úřad v Kadani, odbor dopravy, paní S.
Měj se fajn, Radka
Dr. Ing. RH
Tajemnice městského úřadu

A zde ještě odpověď pana Kocába na parkování, kde se taktéž vyjadřuje o bezproblémovém vydání povolení:

Dobrý den,
dnes se Vaše záležitost probírala na poradě, v tuto chvíli bohužel město na předmětném pozemku parkování nepovoluje, důvodem je, že předmětný pozemek je využíván jako manipulační prostor pro techniku, dochází zde k otáčení popelářských vozů a využívá se jako skladovací prostor pro stavební materiály v rámci investičních akcí města. Městská policie tam případně parkující auta průběžně řeší, takže tam pravidelné parkování opravdu nedoporučujeme. Ale předpokládám, že výjimka s vjezdem k Vámi pronajatému pozemku přes cyklostezku snad nebude problém, takže by se Vás to nemuselo nijak výrazně dotknout. Děkuji za pochopení, s pozdravem Ing. LK

Pane D, děkuji za Váš čas tomu věnovaný…


Poznámka: Další reakce pana L.K. a Š.D. nedorazila, na odpovědi mají asi 30 dní.

Ono na zahradu opravdu není problém dojít pěšky. Problém nastává, když sebou potřebujete: vodu na zalévání, vodu do bazénku pro děti, motorové stroje, jídlo, balenou vodu na pití, vybavení pro dvě náročné děti, materiál (zahrada se teprve buduje), taktéž potřebujete odvážet bordel, odpadky a mnoho dalších potřeb. Taktéž při přespávání pod stanem slouží auto jako pojistka pro útěk ze zahrady v případě bouřivého počasí.

Děkujeme radnici a hlavně panu Š.D. Dále se plazím po zemi a děkuji panu L.K. za vybojování jednoho dne v týdnu.
Jako rodina velice děkujeme.

Mimochodem, veřejně přístupná cesta zde byla desítky let.

TopBack to Top